19 jul.
Hot Stop
19 jul.
De geast fan Spultsjelittens
20 jul.
Slachtemaraton 2016
4 jul.
Heropening jeugdhonk
29 jun.
Fryske Doarpetop/Friese Dorpentop
3 maaie
Alvestêdetocht troch Weidum
16 apr.
Bijenflinterlint
16 apr.
Vrijwilligers Academie Fryslân
16 apr.
Blik op it Ferline
16 apr.
Mei inoar aktyf

Meast lêzen

1.  Nijs út it Weidumer Doarp...(525)
2.  Iepening Merke 2016(470)
3.  Woninginbraak(422)
4.  Blik op it Ferline(416)
5.  Vrijwilligers gezocht!(415)

Aginda

3 oktober
Moat de griene by de dyk.


SNEON 10 oktober
Wurdt it âld papier ophelle.