Merke

Datum:

Oanfang:

Omskriuwing:

10.30 Moarnsiten op it merkefjild
11.30 Mini Matinee foar de bern
12.00 - 15.00 Matinee mei Butterfly
12.00 - 14.00 Bernebarren
14.30 Bingo yn Nij Dekama
14.30 ‘T Gouden Miel
Tusken 15.00 & 18.00 De Lottery
Oant 18.00 Neisit op it fjild
20.30 Seal iepen
21 .00 Muzyk fan Alice Springs

Besjoch it merkeboekje fan 2018 (PDF)

Merke