Rommelmerk

Datum:

Oanfang:

Lokaasje:
Doarpshûs

Omskriuwing:

Vrijdag 5 april, vanaf 18:00, halen wij je zolderschatten, schuurvondsten en kringlooppareltjes op.
(Voor meubilair, tegels en witgoed is geen plek)

Setsto it ferkeapbere & brûkbere guod oan ‘e dyk?

Rommelmerk