Maart

To.
29
20.00 oere
Jiergearkomste "De Wrotters"
Doarpshūs Weidum
mear

April

Sn.
01
15:30 oere
Weidumer muziekquiz 2018
Dorpshuis Weidum
mear

Sn.
08
16.00 oere
Sunday Session mei HOTSTOP
Doarpshūs Weidum
mear

To.
19
20.00 oere
Jierfergadering Stichting Doarpshūs
Doarpshūs
mear

Sn.
29
11.00 oere
Bangma Partij
Keatslān
mear

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Sn.
16
17.00 oere
FRIJWILLIGERS BBQ
Doarpshûs
mear

July

Wo.
18
 
Merke
 
mear

To.
19
 
Merke
 
mear

Fr.
20
 
Merke
 
mear

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Sn.
22
21:00 oere
Krystbal
Doarphūs
mear

Jannewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Febrewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maart

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

April

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.