Maaie

Sn.
27
13.00 oere
Keatsen Ledepartij bern en senioren
Keatslān
mear

Juny

Fr.
15
18.00 oere
Finales Jeu de Pelote
Keatslān
mear

Sn.
16
17.00 oere
FRIJWILLIGERS BBQ
Doarpshūs
mear

Sn.
24
13.00 oere
Alder-Bern keatsen
Keatslān
mear

July

Sn.
01
13.00 oere
Keatsen Ledepartij bern
Keatslān
mear

Fr.
06
20:00
Simmerkonsert
Weidum
mear

Sn.
08
13.00 oere
Strjitkeatsen Alderen
Hania- en Bornialeane
mear

Sn.
14
13.00 oere
Strjitkeatsen Bern
Hania- en Bornialeane
mear

Wo.
18
18.00 oere
Merke
 
mear

To.
19
09.00 oere
Merke
 
mear

Fr.
20
10,00 oere
Merke
 
mear

Sn.
29
13.00 oere
Teatsen folwoeksenen
Keatslān
mear

Augustus

Wo.
22
11.00 oere
Frouljus PC
Keatslān
mear

Septimber

Sn.
01
13.00 oere
Wylde Swyn partij
Keatslān
mear

Fr.
07
21.00 oere
Nachtkeatsn senioaren fan 14 jier ōf
Keatslān
mear

Sn.
08
18.00 oere
Jūnskeatsen jeugd oant en mei 13 jier
Keatslān
mear

Sn.
30
12.00 oere
Lūd fan de Middelsee
Gemeente Ljouwert
mear

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Sn.
22
21:00 oere
Krystbal
Doarphūs
mear

Jannewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Febrewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maart

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

April

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.