Enerzjykoöperaasje Weidum

November 2016 is de Enerzjykoöperaasje Weidum opgericht. 
De coöperatie richt zich op inkopen en leveren van duurzame energie, die is opgewekt in Noord Nederland voor een scherpe prijs. De dorpscoöperatie koopt in via Energie VanOns; een coöperatieve stroomleverancier zonder winstoogmerk, opgericht voor de drie noordelijke provincies. 

Energie VanOns koopt 100% duurzame stroom in die in noord Nederland is opgewekt. Het gas is nog voor het grootse gedeelte aardgas, omdat er onvoldoende groen gas beschikbaar is. De CO2 emissie van het aardgas wordt gecompenseerd door te investeren in CO2 reductiecertificaten.

De groene stroom en het groene gas worden via drie provinciale coöperaties afgezet aan dorpscoöperaties in Fryslân, Groningen en Drenthe. 
De dorpscoöperaties zijn lid van de overkoepelende provinciale coöperatie (in Fryslan is dat “Ús Koöperaasje”). De leden van de dorpscoöperaties sluiten rechtstreeks een energiecontract af met Energie VanOns.

Het tarief is scherp; Energie VanOns is niet de allergoedkoopste, maar wel de allergroenste. Het afnemen van stroom alleen uit Noord Nederland en het volledig compenseren van het gasverbruik leidt tot een prijs die niet kan concurreren met prijsvechters die alleen prijs als doelstelling hebben.
Onafhankelijk onderzoek van De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise heeft wel uitgewezen dat stroom van Energie VanOns wat duurzaamheid betreft bij de landelijke top hoort met een maximale score van 10 punten.

Energie VanOns betaalt aan de dorpscoöperatie € 75,- per jaar per klant terug. De coöperatie is vrij om dat geld in het dorp te besteden voor verbetering van de leefbaarheid en verduurzaming van het dorp.
Dat kost de klant niks ekstra want het wordt betaald uit de exploitatie van de energieleverancier. Bij de meeste andere leveranciers gaat dat geld naar de bonussen van de topmanagers of het dividend van de aandeelhouders.

Overstappen is niet ingewikkeld. Energie VanOns regelt het opzeggen van het oude contract. Als u nog lopende verplichtingen hebt, wordt dat eerst afgewacht zodat er geen boetes betaald hoeven worden.

Wilt u meer weten neem dan contact op het bestuur: Gertjan van der Meer, Geert de Groot of Steven Duursma.
Of stuur een mail naar enerzjykooperaasjeweidum@gmail.com

Nijs fan de enerzjykoöperaasje
Weidumer Enerzjy kooperaasje

Kontakt

Hasto in fraach oan de Enerzjykoöperaasje, of wolst gewoan wat kwyt? Lit it ús dan witte!
Nim dizze 4 tekens oer.