Hennie De Heks giet út har bol.

Datum:
30 oktober 2022

Oanfang:
15.00 oere

Lokaasje:
Doarpshûs Weidum

Omskriuwing:

In muzikale foarstelling foar jong en âld. Wêr nimt se ús dizze kear mei nei ta en wat sjocht se yn har glêzen bol?

Dit bysûndere konsert is in gearwurking fan Wiepkje Castelein as Hennie de heks en Harmonie Weidum e.o. ûnder lieding fan Ria Fennema mei spesjale gastspiler fan it NNO op hoorn Hanna Guirten.

Tagong €6,- per bern
€12,- per folwoeksene

Foarferkeap:
www.harmonieweidum.nl

 

Hennie De Heks giet út har bol.