Krystmiel foar 55+

Datum:
21 desimber 2019

Oanfang:
16.00 oere

Lokaasje:
Doarphûs

Omskriuwing:

Yn de prachtige Krystbalseal lekker ite en de Kryst afêst even fiere!