Krystnacht-stream

Datum:
24 desimber 2020

Oanfang:
21:30

Lokaasje:
www.harmonieweidum.nl

Omskriuwing:

Thús mar Út: Krystnacht-stream
Waarmte en ljocht yn tsjustere dagen; stim Krystjûn ôf op www.harmonieweidum.nl 
Want Kryst mei dy is safolle leuker!

Krystjûn 21:30 | www.harmonieweidum.nl

Krystnacht-stream is in gearwurking fan tsjerklike mienskip Westerwert, dûmny Hinne Wagenaar & Harmonie Weidum e.o.

 

Krystnacht-stream