MERKE!

Datum:
11 july 2019

Oanfang:
9.00 oere

Lokaasje:
Weidum

Omskriuwing:

09.00 Keatsen
10.00 Bernespultsjes
14.30 Dreamflecht
15.00 55+ aktiviteit
16.00 - 18.00 Neisit op it fjild
20.30 Seal iepen
21.00 Weidumer Jûn - muzyk fan Hay Fever

 

MERKE!