Rommelmerk

Datum:
1 april 2023

Oanfang:
09:30

Lokaasje:
Doarpshûs Weidum

Omskriuwing:

Sla jo slach !
1 april oansteande organisearret Harmonie Weidum wer de twa jierlikse rommelmerke.
De rommelmerke sil hâlden wurde yn it Doarpshûs.

Lokaasje: Bornialeane 1, Doarpshûs Weidum.
Ek oanwêzich: Farske kofje, foarjiersplantsjes & Poffertsjeskream De Boer

Fanôf 9.30 oere start de ferkeap en om 12.00 hâld de ferkeap wêr op.

 

Rommelmerk