Wielpop

Datum:

Oanfang:

Lokaasje:
It Wiel

Omskriuwing:

It is der wer tiid foar! Dit geselliche festival op it Wiel mei: 
Lekkere muzyk, leuke gasten, hapkes en drankjes.
Jim binne wolkom fan 17.00 oere ôf! 

Wielpop