IIsclub Weidum

Iisclub Weidum is oprjochte op 07-03-1885 en hat in eigen iisbaan oan de eastkant fan Weidum. De club is lid fan de KNSB en fan de 'Bond van IJsclubs'. It bestjoer fan de IIsclub bestiet út 9 persoanen en der binne sa'n 150 leden. It bestjoer is net allinne yn funksje yn de winterperioade, mar der wurde ek bûten it iisseizoen allerhanne aktiviteiten organisearre.

« werom

Kontakt

Cees Elgersma Dekemawei 2/a 9024 BE Weidum 058-2519987

iisclubweidum@gmail.com foar fraachen

Facebook: https://www.facebook.com/Iisclub-Weidum-788349711244169/?ref=aymt_homepage_panel

Bestjoer:

Cees Elgersma (foarsitter)
Jan Arjen Visser (Ponghâlder)
Grietsje Meulenaar (Skriuwer)
Jip de Bakker
Jessica Klok
Remmelt Bouma
Wyneke van de Lageweg
Karina Pierik
Jort van Zutphen