Foardrachtwedstriid 2008

17 novimber 2008

Fotograaf: Pier Koopmans

It Weidumer doarpshs siet grtfol. Oan de foardrachtwedstriid diene san 50 bern mei t de groepen 5 oant en mei 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel