Papinga Stins

Ligging
Deze Pappingastins of Papinga State stond in Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel. De stins/state stond ten zuiden van de kerk, naast Bornia State. 

Ontstaan
Het huis wordt voor het eerst in de 16e eeuw genoemd. 

Geschiedenis
Op Papinga State woonden in de 16e eeuw de Ropta’s. In 1570 liet Rinsk van Ropta, die getrouwd was met Hartman van Haersma, aan de de Weidumer kerk 12.000 stenen na, die geleverd moesten worden door haar tichelwerk in Winsum. Ook de arme weduwen werden niet vergeten, wat het huis dat de in de kerkbuurt van Yme Foppes had gekocht, was voor hen bestemd. Rond 1700 werd het statige huis afgebroken. In 1977 woonde op deze plek weduwe Monsma. 

Bewoners
16e eeuw familie Ropta 1570 Rinsk van Ropta 1977 weduwe Monsma 

Huidige doeleinden
Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu een boerderij. Aan het einde van de Lytsebuorren aan de zuidwestkant van de kerk van Weidum begint de oprijlaan naar Papinga State (vanuit het dorp gezien de linker boederij). 

Bron: stinseninfriesland.nl
Oersetting: weidum.eu 


« werom