It kin noch net, iisbaan fan Weidum noch net iepen hjoed! (14-12-2022 & 15-12-2022)

14 desimber 2022

Wizige op 15-12-2022, 14:38:46

It kin noch net, iisbaan fan Weidum noch net iepen hjoed! (14-12-2022 & 15-12-2022)

Juster (14/12) wie Krap oan 4,5 sentimeter dus it koe noch net. Hjoed (15/12) sil de iisbaan fan Weidum net iepen wêze. we hawwe it besocht mar it kin net, spittich genôch.