Krystmiel 2012

24 desimber 2012

Krystmiel 2012

Afgelopen zaterdag heeft het krystmiel voor de 60+ van Weidum plaats gevonden. Hoewel er minder opgave was dan voorgaande jaren, was het alsnog zeer geslaagd. Mede dankzij de muzikale omlijsting door de jeugd malletband, de leerling violisten van Teke Hettinga en de jeugd blazers van Weidum. Ook de inzet van de vrijwilligers als tafeldames en obers maken dat het allemaal goed verloopt. Het doel is uiteindelijk gezamenlijk een heerlijke maaltijd te nuttigen met gezelligheid van jong en oud. Noflike Krystdagen en in goed útein! De merkekommisje