Littenseradiel OpGlas

6 septimber 2016

Wizige op 27-11-2019, 14:33:57

Littenseradiel OpGlas

Inwoners en ondernemers in de gemeente Littenseradiel hebben behoefte aan snel en vooral ook betrouwbaar internet. Een voorlichtingsbijeenkomst over glasvezel georganiseerd door de gemeente Littenseradiel en de Friese glasvezelcoöperatie Fryslân Ring heeft geresulteerd in het initiatief Littenseradiel.OpGlas.

Om het voor providers aantrekkelijk te maken om te investeren in de aanleg van (glasvezel)breedband, is het zaak om in en rond alle dorpen zoveel mogelijk deelnemers voor een vraagbundeling bijeen te krijgen. Met een inventarisatie van de breedbandbehoefte onder bewoners en bedrijven in Littenseradiel zetten we de eerste stap.

Hoe maakt u uw interesse kenbaar?

  1. Ga naar het inschrijfformulier voor de inventarisatie breedbandbehoefte*
  2. Vul het formulier volledig in, meld u aan voor de nieuwsbrief en klik op ‘Verzenden’.

En daarna?

  • U ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst.
  • Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de stand van zaken.
  • Zodra er voldoende gegadigden zijn, wordt een aanbod van pakketten en prijzen vastgesteld en gaat de vraagbundeling echt van start!

Doet u mee? Attendeer dan ook uw buren, vrienden en familie op Littenseradiel.OpGlas! U doet dit heel eenvoudig door deze webpagina te delen via e-mail, Facebook, Twitter  of andere social media.