Lytse Doarperintocht

Lytse Doarperintocht

Wat in drokte. De Lytse Doarpsrintocht kaam rûn itenstiid langs Weidum. We wiene der hielendal klear foar! Frijwilligers betanke. En Pytsje foar de hearlike sop! Dit kin wol werris sa!! « werom