Nieuwsbrief Polyfarmacie

18 july 2012

Nieuwsbrief Polyfarmacie

Polyfarmacie Project in de Huisartsenpraktijk Weidum e.o. Sinds kort is het project Polyfarmacie in onze praktijk weer van start gegaan. Vorig jaar zijn wij al begonnen met het extra controleren van het medicijngebruik van patiënten boven de 85 jaar die meer dan 5 medicijnen per dag gebruiken. Dit jaar breiden we dat uit naar alle patiënten boven de 65 jaar met meer dan 6 medicijnen per dag. In onze praktijk gaat het om ongeveer 150 patiënten Doel van dit project Polyfarmacie is het verbeteren van de kwaliteit van onze apothekerszorg. Ja, hoor ik u denken, maar wat betekent dat precies. Allereerst worden de patiënten geselecteerd. De medicatie wordt per patiënt uitgedraaid en zo nodig wordt via het laboratorium een aantal bloedwaarden bepaald. Als alle gegevens zijn verzameld houdt uw huisarts samen met een apotheker uit Leeuwarden de gegevens kritisch tegen het licht. Voor u kan dat betekenen dat we het medicijngebruik mogelijk aanpassen, veranderen of zelfs verminderen. U wordt via een brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Als u mee wilt doen, krijgt u na het verzamelen van uw gegevens en de beoordeling van uw medicatiegebruik, een uitnodiging voor een gesprek met de huisarts. Dit kan telefonisch, op het spreekuur of indien nodig met een thuisbezoek. Na enkele maanden wordt uw aangepaste medicijngebruik opnieuw bekeken. Indien er dan aanpassingen nodig zijn wordt u ook hierover opnieuw ingelicht. Wilt u nog meer weten over Polyfarmacie kijk dan op www.thuisarts.nl onder “Polyfarmacie bij ouderen”. Deze link staat ook op onze website www.huisartsweidum.nl Luit-Jan Lukkes, huisarts Weidum eo