PC 2017 - Keats-off

24 july 2017

Wizige op 27-11-2019, 13:21:45

PC 2017 - Keats-off

PC 2017: Wie plaatst zich, wie kaatst Keats-off, wie valt af.

Na de wedstrijden van afgelopen weekend zijn de rankingpunten verdeeld. De vijftien geplaatste parturen kunnen zich opmaken voor de belangrijkste kaatspartij van het jaar.

De spanning zat dit jaar tussen de parturen van plaats dertien tot en met twintig. Na de wedstrijden van zaterdag en zondag zijn er opnieuw verschuivingen geweest. De nummers zestien, zeventien, achttien en negentien kaatsen de Keats-off.

Dat zijn de parturen van Remmelt Bouma(16), André van Dellen(17), Patrick van Dellen(18) en Jelte-Pieter Dijkstra(19). Ze worden donderdagavond 18:00 in de Bogt van Gune verwacht voor de loting van de Keats-off. De winnaar van de Keats-off plaatst zich als zestiende partuur voor de 164ste PC.

Klik hier voor de huidige stand van zaken van de ranking na verwerking van wedstrijden in Huizum en Workum.

Bron tekst: KNKB.nl)
Bron foto: Kaatsen.nl
Van links naar rechts: Nick Leistra (Tzummarum), Remmelt Bouma (Weidum) en Jelte Visser (Sexbierum)
Foto: Lijkle Spijksma