Roekeloop 2010

4 septimber 2010

Roekeloop 2010

Op 19 september a.s. wordt de jaarlijkse roekenloop gehouden. Zie voor meer informatie onder "Nijs fan de Stichting".