Wat dochsto no?

18 febrewaris 2013

Wat dochsto no?

Ik ben benaderd om een stukje te schrijven over hoe het nu met mij gaat en wat mij bezig houdt. Leuk om dit te mogen doen! Ik heb 23 jaar met veel plezier in Weidum gewoond. Ik woonde met mijn ouders (Klaes en Jellie) en mijn broers Albert en Fedde op de Lytse Buorren. Op de basisschool zat ik in de klas met Arjan van der Sloot, Hyls Hiddema, Ant Oostra, Tryntsje Feenstra, Adriaan Greydanus, Tsjerk Bottema, Leo de Graaf en Floris van Binsbergen. Ik heb op school een mooie tijd gehad. In die tijd mochten wij altijd graag kaatsen op het sportveld. Wat een mooie strijd was er altijd tussen Leo, Jelmer de Jong, Eric Wiersma en Roelof de Boer. Na de basisschool mocht ik naar Mavo Nijlan in Leeuwarden. Dit vond ik een fantastische school. We hoefden weinig te studeren en hadden alle tijd. Na de Mavo ben ik naar het MEAO gegaan. Hier heb ik helaas weinig opgestoken. Ik ben in die tijd wel heel veel op stap geweest. Op de HEAO begon het voor het eerst een beetje serieus te worden. Ik kon ineens niet meer in een middag de stof voor een komend tentamen bestuderen. Het was een leerzame tijd. Ik deed op de HEAO de opleiding bedrijfseconomie, afstudeerrichting Bank -en Verzekeringswezen. Na voltooiing van de opleiding heb ik nog een jaar bij de Rabobank in Damwoude gewerkt. Daar moest ik volgens de directeur maar komen wonen… dit zag ik niet zo zitten. Na een jaar is het contract beëindigd en ben ik in contact gekomen met een kleine zelfstandige accountant in Beetsterzwaag, die een assistent zocht. Zo rol je ineens de accountancy in en daarvan heb ik geen spijt. Helaas word je met alleen een HEAO opleiding geen accountant. Dus ben ik wederom gaan studeren. Na drie jaar had ik het theoretisch deel klaar en vervolgens mocht ik de verplichte praktijkstage volgen van eveneens drie jaar. In maart 2011 mocht ik mij dan eindelijk laten inschrijven als openbaar accountant. Dit was voor mij wel een mijlpaal. Maar al snel blijkt dat er nog veel is te bestuderen. In de herfst van 2011 ben ik met een fiscale studie begonnen. Als alles goed gaat, hoop ik mij in juni 2013 ook in te schijven bij het College van Belastingadviseurs. Dit is voor mij een mooie verbreding van mijn vak. Sinds 1 mei 2012 werk ik bij Van der Veen & Kromhout in Gorredijk. Ik ben daar werkzaam in de functie relatiebeheerder / accountant. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bespreken van de jaarrekening en de aangiften en het geven van adviezen aan ondernemers. Na een week Spulwike Weidum in 1999 als leider, kreeg ik een relatie met Gerbrina de Jong uit Wiuwert. Na een aantal jaren hebben we een huisje gekocht in Wiuwert. Gerbrina werkt bij de politie en is sinds kort jeugdcoördinator bij politie Noordwest Fryslan. In 2009 zijn wij verhuisd naar de nieuwbouw in Wiuwert. Hier hebben wij een prachtig huis laten bouwen. Wij wonen daar nu met veel plezier. In december 2010 is onze dochter Janne geboren, een wolk van een meid. In augustus 2012 is onze 2de dochter geboren, ze heet Berber. Dit is ook echt een topper, altijd lachen. Janne en Berber zijn iedere week in Weidum te bewonderen, want dan past mij moeder op hen. Verder mogen wij graag een beetje actief bezig zijn. Ik houd mij bezig met een beetje kaatsen, fietsen, hardlopen en schaatsen. Gerbrina is meer van het korfbal en mag ook graag kaatsen. Ook in Wiuwert is best een actieve gemeenschap waar wij ons graag in begeven. Op bestuurlijk niveau ben ik als penningmeester actief bij het Iepenloftspul in Jorwert. Dit vind ik fantastisch. Kortom, ik vermaak mij prima. Sterker nog ik zal me even snel omkleden en dan ga ik naar Roekrock in Weidum!! Groetnis, Melle Tilma