De Klips!

21 july 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:44:14

De Klips!

Wat in moaie jûn! Earst de klips en dan ek noch in geweldige muzikale jûn.

Hjirûnder fynst de linkjes nei de Fideoklips:

Bûtenút: https://youtu.be/LBmWAQjTgrw

De Terp: https://youtu.be/q7CbaUT_JAE

Idezerdaleane: https://youtu.be/uqe4X8pB8yg

It Hokje: https://youtu.be/wG-JpnrfSuQ

Sânpaed: https://youtu.be/q9yStIbnsPs

Skoallebuurt: https://youtu.be/tBTYhqNX-Mg

HaBoSkil: https://youtu.be/neBrxiIAvig