Nieuws van het Nut

10 maart 2009

Nieuws van het Nut

Bestuurswijzigingen Er hebben de laatste tijd in het Plaatselijk Nut van Weidum wat bestuurswijzigingen plaats gevonden. Wil Groen is na bijna 10 jaar opgehouden als voorzitter én gezicht van It Nut en is vervangen door Anita Borghaerts-Ebbing. Haar officiële afscheid moet nog plaats vinden maar wij willen haar alvast bedanken voor de enorme inzet en betrokkenheid al die jaren. Dit jaar nemen wij ook afscheid van de secretaris Cilla Geurtsen en daarvoor in de plaats heeft Anton Wijnstra zich vrijwillig aangemeld. Hij wordt alvast ingewerkt, waarna in het najaar zijn officiële benoeming plaats zal vinden. De samenstelling en taakverdeling van het bestuur is vanaf 2009 als volgt: Voorzitter : Johannes de Boer, Hegedyk 30, 2519278 , johdeboer@hotmail.com Secretariaat : Anita Borghaerts Ebbing, Greate Buorren 13, 2518612, anitaebbingontwerp@planet.nl Penningm. : Franci Heeger, Wielsterdyk 27 , 2519714, f.heeger@versatel.nl Lid : Sjoerd Swiersta, Greate Buorren 37, 2519827 Lid : Anton Wijnstra, Skildyk 15, 2159582, antonwijnstra@gmail.com Laatste jaarvergadering Op 6 november 2008 hebben we onze jaarvergadering gehouden in het dorpshuis en er waren een twintigtal Weidumers aanwezig. We hebben het over de bestuurswijziging gehad, het jaarverslag werd door Cilla toegelicht en Franci liet de financiële situatie van It Nut zien. We hebben gesproken over het herstraten van de Lytse en Greate Buorren en alle opmerkingen van de aanwezigen meegenomen naar de Gemeente. Wybo Smids en Liesbeth Mulder gaven een inspirerende voorstelling van de nieuwe Weidumer website, www.weidum.eu . De site ziet er heel goed uit en is zeer vriendelijk in gebruik. We kunnen nu werkelijk alles kwijt op de site aan informatie, foto’s en verhalen over ons dorp. U kunt de site óók aanvullen met onderwerpen. Gewoon een e-mail met de informatie naar info@weidum.eu sturen en het wordt op de site geplaatst. De Rûnkranter blijft natuurlijk gewoon bestaan maar heeft er nu een digitaal broertje bij. Janny Bottema heeft in beiden zitting en houdt de vinger aan de pols qua inhoud. Wybo en Liesbeth, heel hartelijk dank voor jullie inzet namens It Nut en de Weidumers! Deelnemers gevraagd WMO Het WMO platform Littenseradiel is op zoek naar één of meerdere jongeren die eenmalig mee willen denken en praten over de jeugd in de gemeente. Verder zijn ze op zoek naar leden die zich actief willen inzetten in het platform waar met name nagedacht wordt over de zorg en het welzijn in de gemeente. Uitleg over het WMO kan opgezocht worden op www.littenseradiel.nl, of neem contact met één van ons op. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Kern met pit Heeft iemand of de buurt een goed uitvoerbaar idee voor de verbetering van onze leefomgeving in Weidum? Dan is er een mogelijkheid tenminste 1000 Euro hiervoor te krijgen na inschrijving en goedkeuring. De actie heet: Kern met pit en heeft als initiatiefnemer de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, KNHM. Informatie en folders bij Anita te verkrijgen. De actie loopt tot 1 mei 2009 en elk plannetje, hoe klein ook, kan ingediend worden. Nieuw gemeentelijk verkeersbeleid De gemeente is bezig gestalte te geven aan het verkeersbeleid voor de komende jaren. It Nut heeft in dat kader een gemeentelijke informatieavond bezocht afgelopen januari. Daar hebben we de goede en slechte verkeerssituaties besproken en opgetekend. Heeft u nog een waardevolle bijdrage aangaande het verbeteren van de verkeerssituatie in of rondom ons dorp dan kunt u dat doorgeven aan It Nut en wij sluizen het door naar de gemeente. Eerstvolgende algemene Nutsvergadering Het bestuur heeft besloten de algemene Nutsvergadering van dit voorjaar te verplaatsen naar het najaar. Verdere informatie over de inhoud en datum volgt. Namens It Nut Weidum, Anita Borghaerts-Ebbing