Nieuws van het Nut

25 oktober 2009

Nieuws van het Nut

De zomer is inmiddels voorbij en het kost met zo’n prachtige nazomer altijd weer even moeite om de zaken op te pakken. Dat betekent vergaderingen plannen, verslagen en agenda’s maken, plannen maken en zaken regelen. Aan de andere kant starten er ook weer allerlei gezellige activiteiten zoals bijv. biljarten, toneel en trekzaklessen. Tijdens de zomer is It Nut haar actieve secretaris Anita Ebbing kwijtgeraakt als gevolg van een verhuizing naar haar geboortestreek. Dat betekent dat we op zoek moeten naar een nieuw bestuurslid voor It Nut. Gelukkig kan ons dorp zich prijzen met een grote bereidheid onder haar inwoners om mee te werken aan een bestuur of andere vrijwilligerstaken. Het is nog steeds de kracht van Weidum en we moeten dat ook voor de toekomst zien te behouden. In de vorige Runkranter hebben we geschreven over het opstellen van een Dorpsvisie voor de periode 2011- 2020. Toen is al aangegeven dat het opstellen van een breed gedragen dorpsvisie niet eenvoudig is en veel tijd kost.. Om voldoende draagvlak te hebben willen wij bij het toewerken naar een nieuwe dorpsvisie inzetten op de kwaliteit van wonen in Weidum. Er wordt bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie gewerkt vanuit de volgende drie gebieden: de kwaliteit van Weidum als woondorp (rood), als werkplek (groen) en als dorp voor welzijn/welbevinden en leven (blauw). Ruwweg kunnen de gebieden als volgt worden beschreven: Wonen (rood): wat zijn de goede kanten van Weidum als woondorp, waarom wonen wij graag in Weidum en wat kunnen we doen om dit zo te houden. Zijn er punten die kunnen worden verbeterd of zorgpunten. Zijn er plekken in het dorp waar een zekere verslonzing optreedt? Wat kunnen we daar tegen doen? Welzijn/leven (groen): Weidum kent een grote gemeenschapszin. Waarom is het leven in Weidum goed voor de meeste bewoners. Er zijn veel verenigingen en een druk bezocht dorpshuis. Hoe houden we dit in stand? Werken (blauw): Weidum kent vele kleine en middelgrote bedrijven. Wat hebben deze bedrijven nodig om door te gaan, op welke wijze kan het dorp daaraan bijdragen. Leveren deze bedrijven ook problemen op binnen het dorp. De inwoners worden het komende half jaar op deze drie gebieden bevraagd. Dit zal gaan via de volgende ‘groepen’: de school, buurtverenigingen, Roekenêst, inloopavonden, Nij Dekama en bedrijven. Het is de bedoeling dat we op de najaarsvergadering van 2010 een presentatie verzorgen van alle gegevens die we verzameld hebben, vervolgens wordt een concept dorpsvisie opgesteld. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor tips en ideeën houden wij ons aanbevolen. Bestuur It Pleatslik Nut Weidum.