Nieuws vanuit Nij Dekama december 2023

27 febrewaris 2024

Nieuws vanuit Nij Dekama december 2023

Beste dorpsgenoten,

 

Ja en dan is het alweer tijd voor een bijdrage voor de Rûnkranter. De laatste van dit jaar.
In de vorige editie sprak ik over de beweeg-beleeftuin en daar kan ik nu wat aan toevoegen.
In de tuin staat nu namelijk ook een mooi kunstwerk, aangeboden door Mw. J. Jongbloed–de Boer.

Afgelopen maand hebben we twee themaweken gehad: de week van de palliatieve zorg en de week van de jaren 60/70 met als afsluiting een playbackshow door eigen medewerkers. Veel extra inspanningen en tijd van een aantal collega’s, echt super! De bewoners spraken er dagen later nog over.

Bewoners genieten over het algemeen van de aangeboden activiteiten en dat is waar we het allemaal voor doen. Vele locaties van Patyna hebben de activiteiten geminimaliseerd. Wij zijn van mening dat het ‘leven’ dan een beetje uit de locatie gaat. Wij blijven het aanbieden zolang het aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners.
Ook mogen de bewoners van de aanleunwoningen hier bij aansluiten. (Dat is dan wel tegen betaling.) En dat is ook niet overal het geval. Zolang het zo kan, blijven we dit doen.

Namens bewoners en medewerkers van Nij Dekama wensen wij u allen 
Hele fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Vriendelijke Groeten,
Foekje Bakker
Teamleider Nij Dekama