Skelte Brouwers Ridder!

11 juny 2009

Skelte Brouwers Ridder!

Skelte Brouwers is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De benoeming vond zaterdag 6 juni jongstleden plaats en hij kreeg hem opgespeld door burgemeester Liemburg. Hij kreeg de onderscheiding o.a. voor zijn vrijwilligerswerk bij het Plaatselijk Nut van Weidum. Proficiat!!!