The Beatlessessions, wat wie it moai!

11 febrewaris 2020

Wizige op 25-05-2020, 08:26:22

The Beatlessessions, wat wie it moai!

Wat wie it moai, en lekker. The Beatlessessions op Snein 9 febrewaris.
De offisjele start fan harren tour wêryn se de albums HELP en RUBBERSOAL spylje.

Nei ôfrin Fish en Chips..hearlik klear makke troch ús nije fiskboer Ronnie Dorant ;-) syn eigen fongen fisk komt fan 120 meter djipte earne yn Noarwegen. Mei syn twa helpen Jacqueline en har soan hawwe se foar in kulinêre ferrassing soarge!

14 Maart de folgjende sessie Inez Timmer. Skriuw mar fêst yn de aginda!