Vakantie dokter Lukkes

18 desimber 2012

Vakantie dokter Lukkes

AFWEZIG LJ Lukkes Weidum 31 december t/m 4 januari 2013 Waarnemer: H. B. Bergwerff, Winsum Telefoon 0517-341272 Denkt u om tijdige bestelling van uw medicatie i.v.m. vakantie? Graag bestellingen voor 27 december 2012 doorgeven via onze website: www.huisartsweidum.nl Onder “Herhaalrecepten” Of per herhalingsreceptenlijn 058-2519773 Voor dringende bestellingen van medicijnen tijdens onze afwezigheid kunt u ook bellen met tel. 0517-342726 of mailen naar apotheek@huisartsbaard.nl De avond/nacht/weekenddiensten worden geregeld via de Dokterswacht Friesland te bereiken via Tel. 0900-112 7 112 Belangrijke mededeling voor de patiënten van de huisartspraktijken van L.J. Lukkes uit Weidum en H.B. Bergwerff uit Winsum: Met ingang van 7 januari 2013 wordt de waarneming tijdens nascholing of vakanties op een andere wijze geregeld. De praktijk van dokter Bergwerff zal het gehele jaar open zijn en worden waargenomen door de dokters Doornweerd en Steenhuizen. De praktijk van dokter Lukkes zal het gehele jaar open zijn en worden waargenomen door de dokters Bartels en Bruinsma. Beide praktijken nemen dus vanaf deze datum niet meer voor elkaar waar. Zie voor uitgebreidere informatie de websites van de praktijken: www.huisartsweidum.nl en www.huisartsbaard.nl