WPT yn it Roekenęst

Wizige op 18-11-2015, 12:01:52

WPT yn it Roekenęst

Snein 12 oktober ús earste Weidumer Poker Toernoai yn it jeugdhonk We geane om 13.00 oere los. Foar mear informaasje sjoch aginda op www.roekenest.nl

« werom