Nijs fan It Nut

19 july 2016

Wizige op 27-11-2019, 14:39:15

Nijs fan It Nut

Dorpsgenoten en anderen,

Op 15 april 2016 was de ‘Jiergearkomste Stichting Dorpshuis Weidum’. Het was een nuttige en gezellige bijeenkomst, waarbij ieders positieve bijdrage opviel en zeker ook dat de voorzittershamer nog altijd uitstekend werkt en hoorbaar is wanneer hij op de tafel belandt.

Ook was deze vrijdagavond het moment om na ruim 14 jaar afscheid te nemen van onze Jan Bosma als vrijwilliger. Hij heeft mij persoonlijk nog geleerd hoe de dweilmachine in het dorpshuis werkt en dat is niet bij 1 keer gebleven. Blijkbaar kan ik niet zo goed luisteren soms of is mijn technisch vermogen te beperkt. Jan is tijdens de vergadering op een warme manier in het zonnetje gezet. Eigenlijk wilde hij dat niet. Het past niet bij de bescheidenheid van Jan. Toch waren wij erg blij dat uitgebreid bij het stoppen van Jan werd stil gestaan. Jan stond altijd voor iedereen klaar en ook op ieder moment. Hij heeft dat met veel zorg en toewijding gedaan. Jan gaf ons nog mee dat hij het meest moest leren zich niet te ergeren (Sloeg dat ook op mij na de 3e keer instructie dweilmachine? Zal het Jan vragen.) en soms ook de lastige positie waarin je verkeert. Men kijkt jou er soms persoonlijk op aan, echter je doet het voor het dorp. Ook vanaf deze plaats een hartelijk dankwoord voor Jan voor alles wat hij de afgelopen jaren voor ons dorpshuis heeft gedaan.

Jan is gestopt als vrijwilliger, helaas is hij niet de man die de beheerder van onze website www.weidum.eu wil worden. It Nut is dus nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om onze website up to date te houden en ervoor te zorgen dat ook alle verenigingen voldoende en belangrijke informatie op de website hebben. M.a.w. een vacature voor coördinator website Weidum, die ervoor zorgt dat onze prachtig opgezette website echt en nog veelvuldiger gebruikt gaat worden.

Het dorpshuis bestaat dit jaar 50 jaar en er wordt de nodige aandacht aan besteed. Veertig jaar geleden kwam ik voor het eerst in het dorpshuis tijdens de Merke. Van een van de leden van de Merke-commissie kwam de vraag of ik al een bijdrage had geleverd. Mijn schoonmoeder was alert en gaf meteen aan dat zij dat al had geregeld. Nu 40 jaar later is er gelukkig nog steeds Merke en wordt van ons allen nog altijd een bijdrage gevraagd om het goede te kunnen behouden. Een dorp zonder Merke is toch niet voor te stellen? Wij rekenen op een gezellige Merke met mooi weer en veel plezier voor jong en oud.

De reguliere zaken van it Nut gaan natuurlijk altijd door: Nij Baerderadiel met Weidum als hoofdplaats, contacten met gemeente, oprichting energie coöperatie, inrichting gebied rond de Haak enz. In mijn bijdrage in oktober kom ik er wat uitgebreider op terug.

Voor eerst een goede zomer toegewenst,
Johannes de Boer, voorzitter It Pleatslik Nut Weidum.

N.B. Op 1 oktober 2016 is de Himmeldei. Er volgt t.z.t. nog nadere informatie en natuurlijk een oproep om vrijwilligers.