Opheffing KVV
Underhâld skoppersfjild en keatslân
DROKTE YN WEIDUM
Improvisatieshow!
Master Gysbert II

15 feb.
Jiergearkomste NUT drok besocht
4 feb.
CD Presintaasje Sytse Haima
31 jan.
DOKpop - ’t Dak derôf!
24 jan.
De iisbaan is iepen,earst allinnich foar de BERN.
5 jan.
Dat heucht my noch goed!
2 jan.
Drokte by âld en by nij yn Weidum
5 jan.
In bûtengewoan berikber Midden-Fryslân?
23 des.
Krystbal 2018
8 nov.
WeidumerHout ûnderskieden mei Bib Gourmand
26 sept.
Presintaasje nije boek en útjouwerij Janneke de Boer
27 aug.
Lûd fan de Middelsee: over 17 muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren
27 aug.
'Nieuwe grenzen, nieuwe parels'
25 jul.
Alice yn Wûnderlân
21 jul.
De Klips!
22 jul.
De films út 2014
25 jul.
It Rûnkranter testpanel op 'en paad mei de Greidhoeke-app
25 jul.
Nijs fan de BSO en It Pjuttekampke
7 jul.
Jubilearjende muzikanten
2 jul.
Nokkerbeantsjes #292
8 jul.
Klokken Weidum gaan weer beieren

Meast lêzen

1.    Jiergearkomste NUT drok beso...(242)
2.    Opheffing KVV (233)
3.    CD Presintaasje Sytse Haima(224)
4.    Improvisatieshow!(144)
5.    DROKTE YN WEIDUM(141)
6.    Jierferslach 2017-2018(117)
7.    Ferslach Jiergearkomste 2017(115)
8.    Master Gysbert II(113)
9.    Hulp gezocht bij het opknapp...(58)
10.  Underhâld skoppersfjild en ...(34)

Aginda

FOLLOW US

29 april
Moat de grize by de dyk.


SNEON 15 juny
Wurdt it âld papier ophelle.