DROKTE YN WEIDUM
Master Gysbert II
Jiergearkomste NUT drok besocht
CD Presintaasje Sytse Haima
DOKpop -  ’t Dak derôf!

24 jan.
De iisbaan is iepen,earst allinnich foar de BERN.
5 jan.
Dat heucht my noch goed!
2 jan.
Drokte by âld en by nij yn Weidum
5 jan.
In bûtengewoan berikber Midden-Fryslân?
23 des.
Krystbal 2018
8 nov.
WeidumerHout ûnderskieden mei Bib Gourmand
26 sept.
Presintaasje nije boek en útjouwerij Janneke de Boer
27 aug.
Lûd fan de Middelsee: over 17 muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren
27 aug.
'Nieuwe grenzen, nieuwe parels'
25 jul.
Alice yn Wûnderlân
21 jul.
De Klips!
22 jul.
De films út 2014
25 jul.
It Rûnkranter testpanel op 'en paad mei de Greidhoeke-app
25 jul.
Nijs fan de BSO en It Pjuttekampke
7 jul.
Jubilearjende muzikanten

Meast lêzen

1.    Dat heucht my noch goed!(283)
2.    Drokte by âld en by nij yn ...(211)
3.    Jiergearkomste NUT drok beso...(199)
4.    CD Presintaasje Sytse Haima(181)
5.    De iisbaan is iepen,earst al...(163)
6.    DOKpop - ’t Dak derôf!(157)
7.    Nijs fan It Nut(136)
8.    Nijs fan It Nut(126)
9.    In bûtengewoan berikber Mid...(125)
10.  Ferslach Jiergearkomste 2017(68)

Aginda

Flippin the Bird

25 maart
Moat de griene by de dyk.