Weidum yn Slokdown
Nije Kriich 1920 - 2020
Nieuws vanuit Nij Dekama
Muzikale jubilaris
Merkeupdate 11 juny 
HaBoSkilplaysongvisiebackshow
Merke giet net troch

17 apr.
Samenzijn zit in de aard van het Friese Weidum.
17 apr.
Van Smaak neemt Maaltijdbezorging Nij Stapert over. Vrijwilligers gezocht!
16 apr.
Sânpaed-corona-bingo!
10 apr.
Kleure by Nij Dekama
6 apr.
Doarpsferset en mear yn oarlochstiid
31 mrt.
Bearejacht yn Weidum
3 apr.
Ergie's Etalagetheater
29 mrt.
Hoe gaat het in Nij Dekama?
28 mrt.
Binnenloftspullen
22 mrt.
Nij Dekama - Ferdivedaasje * UPDATE *
20 mrt.
Nij Dekama op slot
15 mrt.
Coronafirus maatregels Doarpshûs
12 mrt.
Nieuws van Nij Dekama
10 mrt.
We stelle Inez Timmer 59040 minuten út.
17 feb.
BûtenGewoan Berikber
11 feb.
Bootcampend troch Weidum
11 feb.
The Beatlessessions, wat wie it moai!
31 jan.
Lêste nijs en oanmeldings postcoderoosprojekt
13 jan.
Schaatsen met IISCLUB
7 jan.
Wandel Bootcamp Weidum
2 jan.
Nijjierskuier 2020
30 des.
Wy fan Weidum.eu
30 des.
Iepening Hûnepaadsje

Meast lêzen

1.    Weidum yn Slokdown(243)
2.    Nije Kriich 1920 - 2020(104)
3.    Nijs fan It Nut juny 2020(92)
4.    Oardelmeter barbecue(92)
5.    Nieuws vanuit Nij Dekama(92)
FOLLOW US #weidum

4 augustus
Moat de griene by de dyk.


SNEON 29 augustus
Wurdt it âld papier ophelle.