In nije foarm fan ûnderwiis
Fleur oan it Havenspaad
Ald & Nij - Nijjierskuier
útnoeging út namme fan de iisclub Weidum

14 des.
It kin noch net, iisbaan fan Weidum noch net iepen hjoed! (14-12-2022 & 15-12-2022)
17 aug.
Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2022
17 aug.
Greidefûgelsoarch om Weidum hinne: in fleanend seizoen!
27 jul.
It’s A Wonderful Life in Dorpscentrum Weidum
11 jul.
Programma Weidumermerke 2022
23 apr.
Griene Sjippe

Meast lêzen

1.    útnoeging út namme fan d...(110)
2.    It kin noch net, iisbaan f...(108)
3.    In nije foarm fan ûnderwi...(80)
4.    Ald & Nij - Nijjierskuier(77)
5.    Nijs fan It Nut desimber 2...(62)
6.    Nieuws vanuit Nij Dekama d...(62)
7.    Fleur oan it Havenspaad(60)
8.    Nijs fan It Nut septimber ...(47)

Aginda

6 febrewaris
Moat de griene by de dyk.


SNEON 4 maart
Wurdt it âld papier ophelle.