Sint Marten - 2020
Boekpresintaasje Alowieke van Beusekom
Rjocht yn ’t hert
Nieuws vanuit Nij Dekama herfst 2020
De tsjerken fan Weidum en Jellum
Nijs fan It Nut, hjerst 2020
Oktoberfest 2020

13 okt.
Danswil
12 jul.
Oardelmeter barbecue
3 jul.
Weidum yn Slokdown
4 jul.
Nije Kriich 1920 - 2020
4 jul.
Nieuws vanuit Nij Dekama
23 jun.
Muzikale jubilaris
11 jun.
Merkeupdate 11 juny 
8 jun.
HaBoSkilplaysongvisiebackshow
23 apr.
Merke giet net troch
17 apr.
Samenzijn zit in de aard van het Friese Weidum.
17 apr.
Van Smaak neemt Maaltijdbezorging Nij Stapert over. Vrijwilligers gezocht!
16 apr.
Sânpaed-corona-bingo!
10 apr.
Kleure by Nij Dekama
6 apr.
Doarpsferset en mear yn oarlochstiid
31 mrt.
Bearejacht yn Weidum
3 apr.
Ergie's Etalagetheater
29 mrt.
Hoe gaat het in Nij Dekama?
28 mrt.
Binnenloftspullen
22 mrt.
Nij Dekama - Ferdivedaasje * UPDATE *
20 mrt.
Nij Dekama op slot
15 mrt.
Coronafirus maatregels Doarpshûs
12 mrt.
Nieuws van Nij Dekama
10 mrt.
We stelle Inez Timmer 59040 minuten út.

Meast lêzen

1.    Boekpresintaasje Alowieke va...(111)
2.    Sint Marten - 2020(105)
3.    Sinterklaas-feeling(78)
4.    Sinterklaasyntocht(42)
FOLLOW US #weidum

7 desimber
Moat de grize by de dyk.


SNEON 12 desimber
Wurdt it âld papier ophelle.