Drokte by âld en by nij yn Weidum
In bûtengewoan berikber Midden-Fryslân?
Krystbal 2018
WeidumerHout ûnderskieden mei Bib Gourmand
Presintaasje nije boek en útjouwerij Janneke de Boer

27 aug.
Lûd fan de Middelsee: over 17 muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren
27 aug.
'Nieuwe grenzen, nieuwe parels'
25 jul.
Alice yn Wûnderlân
21 jul.
De Klips!
22 jul.
De films út 2014
25 jul.
It Rûnkranter testpanel op 'en paad mei de Greidhoeke-app
25 jul.
Nijs fan de BSO en It Pjuttekampke
7 jul.
Jubilearjende muzikanten
2 jul.
Nokkerbeantsjes #292
8 jul.
Klokken Weidum gaan weer beieren
30 jun.
Ofskie is it begjin fan in moai oantinken
28 jun.
Boer Pier wurdt filmstjer
11 jun.
De Gouden Wike
17 jun.
SimmerBBQ '18
16 jun.
Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Meast lêzen

1.    Krystbal 2018(241)
2.    Dat heucht my noch goed!(178)
3.    WeidumerHout ûnderskieden m...(137)
4.    Drokte by âld en by nij yn ...(92)
5.    In bûtengewoan berikber Mid...(56)
6.    Nijs fan It Nut(34)
7.    Nijs fan It Nut(29)

Aginda

CD Presintaasje Sytse Haima